Avís legal

 

PROPIETAT DEL WEBSITE

Aquest web és administrat per FIRA D’IGUALADA, inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del departament de justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 4022, a la secció del registre de Barcelona núm. 1a. NIF : G58010141
Telèfon: +34 938040102
C/ Piera 24 – 08700 Igualada, Barcelona.
e-mail: general@firaigualada.org

 

COPYRIGHT

Tots els drets reservats. El contingut i l’estructura de les web site de firaigualada.org estan protegits per drets d’autor. Les informacions o dades (textos, imatges, gràfics, sons, animacions i vídeos) de la nostra Web no haurien de ser utilitzats ni reproduïts de cap manera sense prèvia autorització de la FIRA D’IGUALADA. L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Fira d’Igualada.

 

ENLLAÇOS

FIRA D’IGUALADA no pot garantir que els enllaços a altres llocs siguin exactes en el moment del seu accés. Els llocs als quals apunten els enllaços estan desenvolupats i mantinguts per personal extern a FIRA D’IGUALADA, per tant, FIRA D’IGUALADA no assumeix cap responsabilitat pels continguts dels llocs als quals apunten els esmentats enllaços. Les eventuals referències que es facin en aquest Web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers, no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de FIRA D’IGUALADA.

 

CONTROL DE TRANSMISSIÓ

FIRA D’IGUALADA no està obligat a controlar cap transmissió feta a través d’aquest Web. D’altra banda, FIRA D’IGUALADA té dret de controlar qualsevol transmissió feta cap a o per a aquest Web amb la finalitat d’assegurar la informació, sense que això signifiqui cap obligació per a aquesta societat.


QUALITAT DEL PROGRAMARI

FIRA D’IGUALADA no garanteix que cap informació, programari o altre material accessible des d’aquest Web estigui lliure de virus.

 

DANYS I PERJUDICIS

1.- FIRA D’IGUALADA no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable que pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web www.firanoia.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

2.- FIRA D’IGUALADA no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web www.firanoia.cat, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de FIRA D’IGUALADA; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

3.- FIRA D’IGUALADA no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el lloc web www.firaigualada.org. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços als webs a les quals pugui accedir-se des de www.firanoia.cat

4.- FIRA D’IGUALADA no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Activi X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

5.- En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web www.firanoia.cat

 

INFORMACIÓ LEGAL

Cada vegada que accedeixi a les pàgines del Web de FIRA D’IGUALADA ha d’assegurar-se que ha revisat el contingut d’aquesta pàgina. Aquesta ha estat actualitzada i modificada contenint la legislació vigent aplicable.